malarstwo Aleksandra Lis

O mnie / About me

 

 

Aleksandra Lis, z domu Siwoń.

 

Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, obecnie pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Przyrodniczym, doktorem habilitowanym nauk technicznych w dziedzinie architektura i urbanistyka, w specjalności architektura krajobrazu.

Pomimo kierunku wykształcenia, znacznie bardziej niż architekturą interesuję się Człowiekiem. W działaniach naukowych zgłębiam, w ramach psychologii środowiskowej, problematykę relacji pomiędzy Człowiekiem a otaczającą go przestrzenią, zaś poza nauką i dydaktyką akademicką Człowiek jest tematem moich malarskich studiów w rozmaitych impresjach portretowych

 

OSTATNIE WYSTAWY I KONKURSY

Konkursy

 • Polska, 2018 - III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty - finalista
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs The Gateway International Painting Competition, 2017-2018 - - finalista
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Fall On-Line International Exhibit – Award of Excellence
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait - finalista 
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery" (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) – kategoria “JOY” – I miejsce; kategoria "MYSTERY" – wyróżnienie
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'All Water/Seascapes' Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –  kategoria malarstwo – nagroda (Competition Winner
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs 9 People (A Singular Creation Art & Photography Cimpetition) - wyróżnienie
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) – kategoria “PLEASURE” – III miejsce; kategoria "PASSION" – wyróżnienie
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) - kategoria "FIRE" -  II miejsce i wyróżnienie; kategoria "WATER" – wyróżnienie
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  "FIGURATIVE/PORTRAIT" Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –  kategoria malarstwo -  III miejsce

Wystawy indywidualne

 • Pażdziernik-grudzień 2017: GCKiS, Galeria Parter, Trzebnica
 • Sierpień 2017: "Spojrzenia" - Muzeum Ślężańskie, Sobótka
 • Marzec-kwiecień 2017: "Dziewczyna" -  DPT "Cyganeria" Kudowa Zdrój
 • Styczeń 2017: "Oblicza" -  BiFK Oleśnica, Sala Widowiskowa

Wystawy zbiorowe

 • Kwiecień 2018 - wystawa konkursowa (III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty) - Galeria Malarstwa Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie
 • Marzec 2018- Kwiecień 2018 - wystawa konkursowa (III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty) - Galeria Przy Kozach, Warszawa
 • Grudzień 2017-Styczeń 2018: wystawa konkursowaFall On-Line International Exhibit- NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society)
 • Październik-Grudzień 2017: wystawa konkursowa Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait (USA, Richeson School of Art and Gallery, Kimberly, Wisconsin)
 • Listopad 2017: wystawa konkursowa 'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery'(Haeven Art Gallery,7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • Sierpień-Wrzesień 2017: wystawa konkursowa - All Water/Seasscapes'  2017 Exhibition (USA, Contemporary Art Gallery Online)
 • Sierpień 2017: wystawa konkursowa '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery,7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • Lipiec 2017: wystawa konkursowa 'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery,7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • Marzec-maj 2017: wystawa konkursowa I PRZEGLĄD SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NOWA AWANGARDA, Galeria Szyb Wilson w Katowicach
 • Marzec-kwiecień 2017: wystawa konkursowa - Portraits & Figurative Art. 2017 Exhibition (USA, Contemporary Art Gallery Online)

 

Aleksandra Lis, née Siwoń.

I have graduated from Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Architecture. Currently I am a research scientist and an academic teacher at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, with post-doctoral degree in field of architecture and urban planning.

Despite of the type of education I am not so interested in architecture as in The Man. As a scientist I explore issue of relationship between The Man and environment and,  aside from my research and didactic work, The Man is a subject of my painting studies in various portrait impressions.

 

RECENT EXPOSITIONS AND COMPETITIONS

Competitions

 • Poland, 2018 - The IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation - finalist
 • USA, 2018 - International competition: The Gateway International Painting Competition, 2017-2018 - - finalist
 • USA, 2017 - International competition: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Fall On-Line International Exhibit – Award of Excellence
 • USA, 2017 - International competition Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait - finalist
 • USA, 2017 - International competition  'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) –  “JOY” CategoryFirst Place; "MYSTERY" CategoryHonorable Mention
 • USA, 2017 - International competition  - 'All Water/Seasscapes' Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –   Painting Category - competition aword  (Competition Winner)
 • USA, 2017 - International competition 9 People (A Singular Creation Art & Photography Cimpetition) -Honorable Mention
 • USA, 2017 - International competition  - '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) -  'PLEASURE' Category -
  Third Place; PASSION' Category - Honorable Mention
 • USA, 2017 - International competition  'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, AZ) -  'Fire' Category - Second Place and
  Honorable Mention;  'Water' Category - Honorable Mention
 • USA, 2017 - International competition "FIGURATIVE/PORTRAIT" (USA, Contemporary Art Gallery Online) –   Painting Category -Third Place

Solo expositions

 • October-December, 2017: GCKiS, Galeria Parter, Trzebnica
 • August, 2017: "Spojrzenia" - Muzeum Ślężańskie, Sobótka
 • March-April 2017: "Dziewczyna" - DPT "Cyganeria" Kudowa Zdrój
 • January 2017: "Oblicza" - BiFK Olesnica, Sala Widowiskowa

Multi-person expositions

 • April 2018: competition exposition (IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation) - The Academy of Fine Arts Gallery, Krakow
 • March 2018 - April 2018: competition exposition (IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation) - GPK Gallery, Warsaw
 • December 2017- January 2018:  Fall On-Line International Exhibit- NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society)
 • October-December 2017: competition exposition Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait (USA, Richeson School of Art and Gallery, Kimberly, Wisconsin)
 • November, 2017: competition exposition  'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery' (Haeven Art Gallery, 7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • August-September 2017: competition exposition  - 'All Water/Seasscapes'  2017 Exhibition (USA, Contemporary Art Gallery Online)
 • August, 2017: competition exposition   '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery, 7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • July, 2017: competition exposition  'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery, 7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • March-May, 2017: competition exposition I PRZEGLĄD SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NOWA AWANGARDA, Galeria Szyb Wilson w Katowicach
 • March-April, 2017: competition exposition - Portraits & Figurative Art. 2017 Exhibition (USA, Contemporary Art Gallery Online)